Az OEAV tagsággal járó biztosítás egész világra kiterjedő szolgáltatásai.


ALPENVEREINigazolvány igénylése.
"Alpenverein Weltweit Service"

A biztosítás kiterjedése:
Az "Alpesi egyesület egész világra kiterjedő szolgáltatása" (továbbiakban AWS - Alpenverein Weltweit Service) biztosítási védelmet jelent minden OEAV tagnak a szabadidős tevékenységek során bekövetkezett baleseteknél, beleértve a mentést is.
A hazaszállítás, utazás és gyógykezelés területén teljesített szolgáltatásokra vonatkozó fedezeti védelem a szabadidős és foglalkozásbeli baleseteknél és betegségeknél érvényes.
Az AWS az egész világon érvényes, kivételt képez ez alól a jogi védelem és a felelősség biztosítás, amely csak Európára korlátozódik.
Az AWS biztosítója az "UNIQA Personenversicherung AG" (biztosító társaság), a jogi védelmi és a felelősség biztosításé a "GENERALI Versicherung AG" (biztosító társaság).

Biztosítási összegek:
(A feltüntetett összegek személyenként és biztosítási eseményenként érvényesek.)
1. Mentési költségek
22.000.- EUR összeghatárig a mentési és keresési költségekre.
Mentési költségek alatt minden olyan költséget értünk, amely szükséges, ha a biztosított balesetet szenvedett, vagy életveszélyes helyzetbe került a hegyekben, vagy vízen és/vagy sérülten, vagy sértetlenül meg kellett menteni (értelemszerűen ez érvényes a halálesetre is).
A mentési költségek a biztosított után folytatott keresés és a legközelebbi járható útig, vagy a baleset helyszínéhez legközelebb fekvő kórházig történő szállítás kimutatható költségei.

2. A hazaszállítási, utazási és az orvosi gyógykezelés költségei
- Külföldről történő hazaszállítás összeghatár korlátozása nélkül.
- A sérült utazási költségei és a halott szállítási költségei Ausztrián belül, összeghatár korlátozása nélkül. Betegség (pl. szívroham) után ezeket a költségeket csak akkor fedezik, ha mentés előzte meg.
- Az orvosilag szükséges gyógykezelések (beleértve az orvosilag szükséges kórházba szállítást), külföldön 7.500.- EUR összeghatárig.

A fedezet a 2.pontra vonatkozóan részleteiben a következőket foglalja magában:
2.1  A beteg orvosilag megindokolt, külföldről a hazai, az állandó lakóhely szerinti kórházba történő átszállításának teljes költségét, azonkívül a szállítotthoz közelálló személy együttutazásának költségét.
A biztosított hazaszállítás előfeltétele a szállíthatóságon kívül:
hogy az egészségi állapot életveszélyes zavara álljon fenn, vagy
a helyszínen nyújtott orvosi ellátás alapján nem garantálható az ügyfél országában megszokott színvonalú kezelés, vagy
hogy az állandó kórházi tartózkodás várhatóan három napnál hosszabb lesz.
2.2  A halaszthatatlan, orvosilag indokolt gyógykezelésnek, beleértve az orvos által rendelt orvosságot, az orvosilag a legközelebb fekvő alkalmas kórházba történő szükséges szállításnak külföldön (nem az állandó lakóhely szerinti országban) keletkező költségeire max. 7.500.- EUR összeg áll rendelkezésre, melyből legfeljebb 1.500.- EUR használható a járó beteg gyógykezelésére, ami magába foglalja az orvos által rendelt orvosságot is.
Azonban az ambuláns gyógykezelésekre, beleértve az orvos által rendelt gyógyszert is,                            70.- EUR összegű önrészesedés érvényes személyenként és külföldi tartózkodásonként.
Ezt az összeget mindig az "UNIQA Personenversicherung AG" fizette biztosítási összegből vonjuk le, még egy további kötelező- vagy magánbiztosító társaságnak a fizetési kötelezettsége esetén is.
Minden kórházi tartózkodás költségére a biztosító előzetes térítést kezd meg. A 2.2 pontban foglalt esetekre vonatkozó tényleges teljesítések minden külföldi út első hat hetére érvényesek.
2.3  A halott állandó lakhelyére történő hazaszállításának teljes költségére.
2.4  A biztosított utazási és a halott szállítási költségei Ausztrián, vagy az állandó lakhely szerinti országon belül. Ez magába foglalja a kórházból az állandó lakhelyhez legközelebb eső kórházba, vagy az állandó lakóhelyre történő szállítást.
2.5  A 2.1., 2.3. és 2.4. pontoknak megfelelően a szállítást csak az OEAV tagsági kártyán feltüntetett szerződéses szervezetek egyike szervezheti, máskülönben csak max. 750.- EUR összeget térítenek.

3.    Felelősség biztosítás 2.180.186.- EUR,
jogi képviselet 32.703.- EUR összeghatárig

Fedezve vannak a személyi és dologi kárért benyújtott kártérítési kötelezettségek (felelősségbiztosítás), kárigények érvényesítésére a bekövetkezett sérülés vagy dologi kár okozójával vagy annak felelősségbiztosítójával szembeni jogi képviselet költségei és ügyvédi díjai, valamint a büntetőjogi törvénysértéssel vádolt biztosított védelmében bíróságon vagy hivatalos szerv előtti jogi képviselet költségei, mindezek a Szövetség osztrák vagy külföldi tagjaként egyesületi tevékenység gyakorlása közben történt eseményekre, a felmerült költségek erejéig.


Egyesületi tevékenység alatt értjük:
az OEAV szekciói által kiírt bármilyen rendezvényen való részvételt,
a következő sportágak gyakorlását (magáncélú, az egyesületi rendezvényeken kívül is):
kirándulás, hegymászás, sziklamászás, sífutás, sítúrázás, snowboardozás, vadvízi evezés, kanyonozás,  mountainbike-ozás és amatőr kerékpározás

A biztosítási védelem Európára terjed ki, beleértve a Földközi-tengeri szigeteket ( kivéve : az Atlanti-óceán szigeteit, Izlandot, Grönlandot, a Spitzbergákat, valamint Törökország és a FÁK ázsiai részét).A mentési költségekre vonatkozó kizárások
A biztosítási védelem nem terjed ki:
A hivatásszerű, vagy egyéb, díjazásért végzett tevékenység során bekövetkezett balesetekre (kivétel a vizsgázott hegy- és sí vezetőként és vizsgázott túravezetőként díjazás ellenében végzett tevékenység, mert ez biztosítva van).
azokra a balesetekre, amelyek a biztosított személy lakásában, lakóházában, házon, vagy ház körül végzett munkák, vagy egyéb tevékenységek során következnek be
gépkocsi használata során bekövetkezett balesetekre. Biztosítva vannak viszont azok a gépkocsi balesetek, amelyek az OEAV által szervezett gyűlésekre/ről való úton (indirekt is), valamint az alapszabályoknak megfelelő egyesületi tevékenységekre/ről (magán is), mint kirándulás, hegymászás, sziklamászás, sífutás, sítúrázás, snowboardozás, vadvízi evezés, kanyonozás,  mountainbike-ozás és amatőr kerékpározás, való úton következnek be. A kötélpályák és liftek használata során bekövetkező balesetek ugyanúgy biztosítva vannak.
repülő eszközök (sárkány, siklórepülés), a repülő járművek (magán motoros vagy vitorlázó repülőgépek) használata vagy ejtőernyős ugrás során bekövetkező balesetekre. Biztosítva van azonban, annak a motoros repülőgépnek a használata, amely személyszállításra engedélyezett ( pl. utasszállító repülőgépek).

A hazaszállítás, utazás és az orvosi gyógykezelés területére vonatkozó kivételek
A biztosítási védelem nem terjed ki:
gyógykezelésekre, amelyek már a biztosítási védelem kezdete előtt megkezdődtek.
krónikus betegségek gyógykezelésére, kivéve az akut rohamok következményeit.
gyógykezelésekre, amelyek a külföldi tartózkodás célját képezik.
fogászati kezelésekre, amelyek nem a közvetlen fájdalom megszüntetésére vonatkozó elsősegélyt szolgálják.
terhesség megszakításra és szülésre, kivéve minden koraszülést, amely legkevesebb két hónappal a természetes születési idő előtt következik be.
a túlzott alkoholfogyasztás, valamint a kábítószer fogyasztás és gyógyszerek helytelen használata következtében történő gyógykezelésre.
kozmetikai kezelésekre, szanatóriumi kezelésekre és rehabilitációs intézkedésekre.
megelőző védőoltásokra.
betegségek és baleseti következmények gyógykezelésére, amelyek háborús események bármilyen fajtája következtében, valamint zavargásokban való aktív részvétel, vagy szándékosan elkövetett bűncselekmények következtében keletkeznek.
olyan balesetek gyógykezelésére, amelyek díjazás ellenében történő nyilvános sportversenyen és az ehhez kapcsolódó edzésen való aktív részvétel következményei.
olyan betegségek és baleseti következmények gyógykezelésére, amelyek az atomenergia káros hatásának következtében keletkeznek.
légi sportágak gyakorlása során bekövetkező balesetekre ( lásd: A mentési költségekre vonatkozó kizárások)

Megjegyzés: a 2. pontban említett teljesítések keretében a gépkocsi-balesetek általánosan biztosítottak.

A biztosítás tartama
A biztosítási védelem garantált, amennyiben a jelenlegi tagsági díjat a káresemény előtt befizették.
Kivételt jelent minden év januárja. Amennyiben a káresemény ebben az időszakban történik, és az erre a naptári évre esedékes biztosítási összeget még nem fizették be, a személy biztosítva van, ha a tagsági díjat befizetik és a tagdíjat az előző évre már kifizették. A tagdíj január 31. utáni befizetése esetén a biztosítás befizetést követő nap első percével kezdődik.
Azok az új tagok, akik valamelyik év szeptember 1. után lépnek be, a rákövetkező év január 1-ig biztosítottnak számítanak, annak ellenére, hogy erre az időszakra nem számítanak fel tagsági díjat.

Mi a teendő a biztosítási eseménykor?
Minden esetben Baleseti jelentést kell küldeni a "Sparkassen- Versicherungdienst" (SVD)  (6020 Innsbruck, Brunecker Str. 2e, Austria), vagy az " Oesterreichischer Alpenverein" (6010 Innsbruck, Wilhelm-Greil-Strasse 15., Austria) címére, egy kárbejelentő nyomtatványon (az Alpin Club Egyesületnél igény esetén átvehetők). Csatolni kell az OEAV tagsági díj befizetését igazoló átutalás másolatát. Ezt az igazolást az OeAV Austria Sekcio állíthatja ki. (az Alpin Club segít az igazolás beszerzésében)
Kiegészítés:
1.    Mentés esetén: a hegyi mentő szervezetek számlájának kézhezvételekor ezeket nem kell kifizetni, hanem az eredeti példányt el kell küldeni az SVD, vagy az OEAV részére.
Helikopter számlákat először a társadalombiztosítónak kell benyújtani, majd ennek határozatával (részletfizetés, elutasítás) együtt kell az SVD / OEAV részére elküldeni. (Magyar állampolgárokra külföldön ez nem vonatkozik)
2.    Ambuláns gyógykezelések esetén (beleértve a gyógyszerek vásárlását), a költségeket kezdetben a biztosított maga viseli!
Az orvos számlájának a következőket kell tartalmazni: a kezelt személy neve, születési dátuma, a betegség megnevezése, a kezelési szolgáltatás és annak ideje, fizetési bizonylat
A számlákat a társadalombiztosítóhoz történő benyújtás után, legkésőbb 6 hónappal az utazás befejezését követően, a társadalombiztosító döntésével be kell mutatni.
3.    Kórházi gyógykezelések, külföldről történő hazaszállítás (a sérült biztosított vagy a holttest), vagy Ausztrián belüli utazás esetén: először feltétlenül kapcsolatot kell teremteni az "UNIQA Personenversicherung AG"-val (tel.: 00-43-1-204-9999, fax: 00-43-1-211-7511-99, ügyfélfogadási időben), vagy a " Tyrolean Air Ambulance"-szal (tel.: 00-43-512-22422, fax: 00-43-512-288-888, 24 órás szolgálat). A felmerülő költségek megelőlegezése, illetve a szükséges intézkedések (szállítás) meghozatala érdekében szükség van a biztosított nevére, címére, születési idejére és az OEAV tagsági igazolványának a számára.
Ennek nyomán felveszik a kapcsolatot a kezelőorvossal és döntést hoznak a szállítás végrehajtásáról és módjáról (mentőautó, vonat, személyszállító repülőgép, mentőrepülő). A végső döntést a "Tyrolean Air Ambulance" orvosa hozza meg.
(Az Alpin Club Egyesület a teljes körű ügyintézést nem tudja vállalni, de szívesen segít az ügymenetben.)

Ki számít biztosítottnak?  
Minden OEAV tag, aki a tagsági díját a folyó biztosítási időszakra befizette. A tagdíjmentes tagok, mint önálló jövedelemmel nem rendelkező gyerekek és önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalok (max. 27 éves korig), akiknek mindkét szülője (egyedülállóknál egyik szülő) tag,  valamint azok a 70 éven felüliek, akik 50 éve tagok, teljes körűen biztosítottak, amíg az egyesületnél be vannak jelentve és ezáltal érvényes tagsági kártyájuk van. Azok az OEAV tagok, akiknek az állandó lakóhelyük külföldön van, vagy külföldi állampolgárságúak, hasonlóképpen teljes körűen biztosítottak. A biztosítási feltételekben feltüntetett "külföldi" fogalmát ebben az esetben a mindenkori állandó lakhely határozza meg.
Megjegyzés: az önálló jövedelemmel nem rendelkező gyerekek és fiatalok családi kedvezménye (gyermekek nem fizetnek) valamint a 70 éven felüli kategória ingyenessége a magyar biztosítottakra nem vonatkozik. (az osztrákok által adott 20%-os tagdíjkedvezmény miatt.)

Baleset után teendők idehaza
1.    Káresemény utáni hazaérkezést, vagy hazaszállítást követően az Alpin Club Egyesületnél igényelni kell az UNIQUA kárbejelentő lapot, amelyet a magyar nyelvű kitöltési útmutatóval együtt személyesen, vagy postán lehet átvenni/megkapni.
(a kárbejelentő lapot németül kell kitölteni).
2.    Csatolni kell a tagsági kártya fénymásolatát is, ennek hiánya esetén írásban, vagy telefonon kell kérni az Alpin Clubot, vagy a bécsi Sekciót, hogy állítsanak ki egy hivatalos igazolást a tagdíj befizetéséről és csatolni kell a többi leadott irathoz. (Tel.: munkanapokon 8 -17 óra között: 00-43-1-513-10-03).
Csatolni kell a balesettel kapcsolatos valamennyi hivatalos irat fénymásolatát:
- mentési jegyzőkönyv
- rendőrségi / csendőrségi jelentés
- orvosi számlák
- orvosi jelentések
- …stb.

Figyelem!
Külföldön és belföldön történő hazaszállítás és balesettel kapcsolatos utazás (nem mentés!) előtt feltétlenül fel kell venni a kapcsolatot a :
" Tyrolean Air Ambulance"-szel: 00-43-512-22422, fax: 00-43-512-288-888 vagy az
"UNIQA Personenversicherung AG"-val: 00-43-1-204-9999, fax: 00-43-1-211-7511-99  ügyfélfogadási időben,
ellenkező esetben csak maximum 750.- EUR összeget térítenek meg!


A szerződés alapját a Balesetbiztosítás általános feltételei (AUVB 1995), valamint A kollektív balesetbiztosításra vonatkozó különleges feltételek és A jogi képviseleti és felelősség biztosításra vonatkozó általános és kiegészítő feltételek képezik. A biztosítás kiterjedése kiegészítő jellegű. Ez azt jelenti, hogy a biztosítás csak akkor és olyan mértékben nyújt szolgáltatást, mely más biztosító (állami, társadalombiztosító, magán biztosító) szolgáltatásán már kívül esik. A biztosított nem reklamálhat, ha a szolgáltatás, térítés nélkül megtörtént, vagy meg fog történni.
OeAV igazolvány megrendelésHEGYMÁSZÁS, TREKKING, KALANDTÚRASomkuti Nándor túravezetővel.
Minden jog fenntartva.  Tel: 06-30-9327850,  E-mail: somkutinandor@t-online.hu